График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

МЕЖДУНАРОДНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС АЛИАНСИ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ