График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167012-P167019
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

02.02.2018
/Петък/
P167012-P167019
14:30-16:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 205
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

03.02.2018
/Събота/
P167012-P167019
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

03.02.2018
/Събота/
P167012-P167019
16:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 7