График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Дисциплина Дата Час / зала
ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

03.02.2018
/Събота/
P167013-P167013
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

02.02.2018
/Петък/
P167017-P167017
14:30-16:30 ч.

Катедра
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ

04.02.2018
/Неделя/
P167013-P167013
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

03.02.2018
/Събота/
P167013-P167013
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73