График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

02.02.2018
/Петък/
P167006-P167016
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Гл. ас. д-р РАДОСВЕТА КРЪСТЕВА - ХРИСТОВА

03.02.2018
/Събота/
P167006-P167016
12:30-14:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Гл. ас. д-р БОЖИДАР БОЖИЛОВ

04.02.2018
/Неделя/
P167006-P167016
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 3
СЧЕТОВОДСТВО НА НЕФИНАНСОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ГРУПИ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Гл. ас. д-р ДИАНА КРУМОВА

03.02.2018
/Събота/
P167006-P167016
16:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 3