График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

02.02.2018
/Петък/
P167017-P167017
14:30-16:30 ч.

Катедра
ТЪРГОВСКО КРЕДИТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

03.02.2018
/Събота/
P167017-P167017
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

03.02.2018
/Събота/
P167017-P167017
16:00-18:00 ч.

Катедра
БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала