График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕОРИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

02.02.2018
/Петък/
P167001-P167014
14:30-16:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МЕНИДЖЪРСКО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

04.02.2018
/Неделя/
P167001-P167014
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
УПРАВЛЕНИЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Ас. д-р СТАНИМИР СЛАВОВ

03.02.2018
/Събота/
P167001-P167014
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ЕТИКА В БИЗНЕСА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА

03.02.2018
/Събота/
P167001-P167014
16:00-18:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала