График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

04.02.2018
/Неделя/
P167004-P167011
09:00-11:00 ч.

Катедра
МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

02.02.2018
/Петък/
P167004-P167011
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57
МЕЖДУНАРОДНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

03.02.2018
/Събота/
P167004-P167011
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57
МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС АЛИАНСИ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

03.02.2018
/Събота/
P167004-P167011
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57