График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ И КОНТРОЛИНГ
Дисциплина Дата Час / зала
ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

02.02.2018
/Петък/
P167005-P167005
14:30-16:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
СИТУАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

04.02.2018
/Неделя/
P167005-P167005
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

03.02.2018
/Събота/
P167005-P167005
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Ас. д-р СТАНИМИР СЛАВОВ

03.02.2018
/Събота/
P167005-P167005
16:00-18:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала