График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
МЕНИДЖМЪНТ НА БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИИТЕ
Дисциплина Дата Час / зала
ЧОВЕК И ОРГАНИЗАЦИЯ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167007-P167007
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

03.02.2018
/Събота/
P167007-P167007
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

02.02.2018
/Петък/
P167007-P167007
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57
БИЗНЕССРЕДА И БИЗНЕСРИСК
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Ас. д-р СТАНИМИР СЛАВОВ

03.02.2018
/Събота/
P167007-P167007
16:00-18:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала