График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

04.02.2018
/Неделя/
P167018-P167018
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 9
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

02.02.2018
/Петък/
P167018-P167018
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Гл. ас. д-р ЦВЕТАН ПАВЛОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

03.02.2018
/Събота/
P167018-P167018
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА

03.02.2018
/Събота/
P167018-P167018
16:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 9