График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
КОНСУЛТИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ В МЕНИДЖМЪНТА
Дисциплина Дата Час / зала
КОНСУЛТИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСИТЕ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

КОНСУЛТИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

ТЪРГОВСКО КОНСУЛТИРАНЕ И СЪПОРТ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА

КОНСУЛТИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ