График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
Европейски бизнес и регулации
Дисциплина Дата Час / зала
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС РЕГУЛАЦИИ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ЕБР)
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ