График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
FINANCIAL MANAGEMENT /in English/
Дисциплина Дата Час / зала
БЮДЖЕТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ

23.06.2017
/Петък/
M163005-M163560
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

20.06.2017
/Вторник/
M163005-M163560
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

23.06.2017
/Петък/
M163005-M163560
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M163005-M163560
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
ЦЕНОВИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА