График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
Агробизнес
Дисциплина Дата Час / зала
ЦЕНИ, ПАЗАРИ И РЕГУЛИРАНЕ В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M163143-M163377
10:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА - ИНСТРУМЕНТ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163143-M163377
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (АБ)
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M163143-M163377
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163143-M163377
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17