График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
ДОКАЗВАНЕТО ВЪВ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И ВЪНШНИЯ ОДИТ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M163003-M163554
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ВЪНШЕН ОДИТ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163003-M163554
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФКВО)
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163003-M163554
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M163003-M163554
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
ОЦЕНКА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M163003-M163554
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
СУБЕКТИВИЗЪМ И КОНФЛИКТНОСТ В ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M163003-M163554
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51