График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
Финансов анализ и контрол
Дисциплина Дата Час / зала
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА

РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

УПРАВЛЕНСКИ АНАЛИЗ
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА
Гл. ас. д-р КРАСИМИР КУЛЧЕВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФАК)
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА
Гл. ас. д-р КРАСИМИР КУЛЧЕВ

СУБЕКТИВИЗЪМ И КОНФЛИКТНОСТ В ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M163003-M163554
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51