График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
Приложна статистика
Дисциплина Дата Час / зала
ИКОНОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Доц. д-р ЛЮБОМИР ИВАНОВ

СТАТИСТИЧЕСКИ И ИКОНОМЕТРИЧЕН СОФТУЕР
Доц. д-р ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Доц. д-р ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА
Проф. д-р ПОЛЯ АНГЕЛОВА
Доц. д-р КРАСИМИРА СЛАВЕВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ПС)
Проф. д-р ПОЛЯ АНГЕЛОВА
Доц. д-р ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Доц. д-р КРАСИМИРА СЛАВЕВА
Доц. д-р ЛЮБОМИР ИВАНОВ

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В МАРКЕТИНГА
Доц. д-р ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Доц. д-р ЛЮБОМИР ИВАНОВ

СТАТИСТИКА НА БИЗНЕС СРЕДАТА
Доц. д-р ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Доц. д-р ЛЮБОМИР ИВАНОВ