График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M105198-M163596
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

21.06.2017
/Сряда/
M105198-M163596
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
21.06.2017
/Сряда/
M105198-M163596
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

КОНВЕНЦИИ И СПОГОДБИ В МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

23.06.2017
/Петък/
M105198-M163596
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ВМДК)
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M105198-M163596
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52