График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
Бизнеспланиране
Дисциплина Дата Час / зала
ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА

ПЛАНИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА

КОРПОРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ