График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163004-M163595
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M163004-M163595
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

21.06.2017
/Сряда/
M163004-M163595
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M163004-M163595
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4