График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
ПРОЕКТНИ ЕКИПИ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ

ОДИТ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (МП)
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ЙОРДАН НЕЙКОВ

КОРПОРАТИВНИ ПРОЕКТИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ЙОРДАН НЕЙКОВ