График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В БАНКИТЕ
Дисциплина Дата Час / зала
БАНКОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА БАНКИТЕ
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОБ)
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА