График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Гл. ас. д-р ЙОРДАН НЕЙКОВ

СОЦИАЛНАТА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ
Гл. ас. д-р ЙОРДАН НЕЙКОВ

ПЕРСОНАЛ-МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (МТ)
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

ПРОЕКТНИ ЕКИПИ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ