График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
БАНКОВ ОДИТ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА

РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ТЪРГОВСКАТА БАНКА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ

БАНКОВ МАРКЕТИНГ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ
Ас. д-р ТАНЕР ИСМАИЛОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (БМ)
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ

ПРАКТИЧЕСКИ БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ