График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА

20.06.2017
/Вторник/
M163006-M163580
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
БИЗНЕС РИСК В КОРПОРАЦИЯТА
Доц. д-р СЕРГЕЙ НАЙДЕНОВ
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163006-M163580
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ И КОМУНИКАЦИИ
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163006-M163580
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

20.06.2017
/Вторник/
M163006-M163580
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
УПРАВЛЕНИЕ НА АУТСОРСИНГ ПРОЕКТИ
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА

21.06.2017
/Сряда/
M163006-M163580
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46