График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
ГЛОБАЛНО И РЕГИОНАЛНО РЕГУЛИРАНЕ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163008-M163593
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M163008-M163593
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФУПС)
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163008-M163593
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M163008-M163593
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16