График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 2)
МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Дисциплина Дата Час / зала
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M153815-M163612
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА

21.06.2017
/Сряда/
M153815-M163612
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 10
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

21.06.2017
/Сряда/
M153815-M163612
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M153815-M163612
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72