График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
Управление на фирмената сигурност
Дисциплина Дата Час / зала
ОСНОВИ НА ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

БИЗНЕС РАЗУЗНАВАНЕ И ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

СТРАТЕГИИ И РЕШЕНИЯ ЗА ФИРМЕНА СИГУРНОСТ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

Управление на риска
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ