График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

МЕТОДИЧЕСКА И НОРМАТИВНА РАМКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

БЮДЖЕТИРАНЕ И ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ЕКИПИТЕ В ПРОЕКТ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ