График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
КОНСУЛТИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ В МЕНИДЖМЪНТА
Дисциплина Дата Час / зала
АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС В МЕНИДЖМЪНТА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

КОНСУЛТИРАНЕ И ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ И ПАЗАРИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

КОНСУЛТИРАНЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА