График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
Европейски бизнес и регулации
Дисциплина Дата Час / зала
ОСНОВИ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Доц. д-р ПЕНКО ДИМИТРОВ

МЕЖДУНАРОДЕН КОРПОРАТИВЕН КАПИТАЛОВ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОТО РАВНОВЕСИЕ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА

ФИРМЕНА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ