График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ