График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Дисциплина Дата Час / зала
ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M163104-M163486
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ