График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
Приложна статистика
Дисциплина Дата Час / зала
СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И КАЧЕСТВОТО
Доц. д-р ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Доц. д-р ЛЮБОМИР ИВАНОВ

УПРАВЛЕНСКА СТАТИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Проф. д-р ПОЛЯ АНГЕЛОВА
Доц. д-р КРАСИМИРА СЛАВЕВА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТАТИСТИКА
Проф. д-р ПОЛЯ АНГЕЛОВА
Доц. д-р КРАСИМИРА СЛАВЕВА

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ЕМПИРИЧНИТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Проф. д-р ПОЛЯ АНГЕЛОВА
Доц. д-р КРАСИМИРА СЛАВЕВА

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Проф. д-р ПОЛЯ АНГЕЛОВА
Доц. д-р КРАСИМИРА СЛАВЕВА
Доц. д-р ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Доц. д-р ПЛАМЕН ПЕТКОВ