График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
Маркетингови комуникации
Дисциплина Дата Час / зала
ИНТЕГРИРАН БРАНД МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА

ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Ас. ЖИВКА ТАНАНЕЕВА

ЕМПИРИЧНИ МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Доц. д-р ТОДОР КРЪСТЕВИЧ
Доц. д-р МАРУСЯ СМОКОВА-СТЕФАНОВА

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ
Ас. КОСТАДИН БАШЕВ

ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГА
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р ВАНЯ ГРИГОРОВА