График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
Вътрешен одит
Дисциплина Дата Час / зала
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА

СТАНДАРТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАКТИКИ ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

ОЦЕНКА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ

УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА