График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
Бизнеспланиране
Дисциплина Дата Час / зала
КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ В ПЛАНИРАНЕТО
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Гл. ас. д-р ВАНЯ ГРИГОРОВА

ПЛАНОВ СОФТУЕР
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ
Доц. д-р АНАСТАСИЯ МАРЧЕВА

БИЗНЕСАНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА

ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА