График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
ОСНОВИ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА

ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА И УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕС
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

ТЕХНИКИ ЗА ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА

ФИРМЕНА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ