График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163012-M163611
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Гл. ас. д-р РАДОСВЕТА КРЪСТЕВА - ХРИСТОВА

20.06.2017
/Вторник/
M163012-M163611
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Гл. ас. д-р БОЖИДАР БОЖИЛОВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M163012-M163611
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДСТВО НА НЕФИНАНСОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ГРУПИ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Гл. ас. д-р ДИАНА КРУМОВА

20.06.2017
/Вторник/
M163012-M163611
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА
Гл. ас. д-р ДИАНА КРУМОВА

21.06.2017
/Сряда/
M163012-M163611
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45