График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ

ГЛОБАЛЕН ТУРИЗЪМ
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Гл. ас. д-р ЙОРДАН НЕЙКОВ

ФИНАНСОВИ И КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

ПР В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Гл. ас. д-р ЙОРДАН НЕЙКОВ