График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 1)
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

МЕНИДЖМЪНТ НА КОРПОРАЦИИТЕ
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАЦИЯТА
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА