График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M161016-M161016
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
СИМУЛАЦИОННА ИГРА ПО ГРАНТОВИ ПРОГРАМИ НА ЕС
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M161016-M161016
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
УПРАВЛЕНИЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M161016-M161016
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Доц. д-р АНАСТАСИЯ МАРЧЕВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M161016-M161016
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306