График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

06.10.2017
/Петък/
M161006-M161006
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

06.10.2017
/Петък/
M161006-M161006
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

06.10.2017
/Петък/
M161006-M161006
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

06.10.2017
/Петък/
M161006-M161006
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА