График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
Агробизнес
Дисциплина Дата Час / зала
ЦЕНИ, ПАЗАРИ И РЕГУЛИРАНЕ В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

06.10.2017
/Петък/
M161011-M161011
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА - ИНСТРУМЕНТ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

06.10.2017
/Петък/
M161011-M161011
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (АБ)
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

06.10.2017
/Петък/
M161011-M161011
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

06.10.2017
/Петък/
M161011-M161011
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25