График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

06.10.2017
/Петък/
M161003-M161012
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

06.10.2017
/Петък/
M161003-M161012
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОНП)
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

06.10.2017
/Петък/
M161003-M161012
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M161003-M161012
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА