График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
Здравен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

06.10.2017
/Петък/
M161010-M161014
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

06.10.2017
/Петък/
M161010-M161014
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M161010-M161014
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ЗМ)
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M161010-M161014
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА