График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

27.11.2017
/Понеделник/
M161006-M161006
14:00-16:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 103
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

29.11.2017
/Сряда/
M161006-M161006
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 104
ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

28.11.2017
/Вторник/
M161006-M161006
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

28.11.2017
/Вторник/
M161006-M161006
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА