График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

06.10.2017
/Петък/
P169008-P169008
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ

06.10.2017
/Петък/
P169008-P169008
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

06.10.2017
/Петък/
P169008-P169008
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

06.10.2017
/Петък/
P169008-P169008
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ