График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
ГЛОБАЛНО И РЕГИОНАЛНО РЕГУЛИРАНЕ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

06.10.2017
/Петък/
P169006-P169006
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

06.10.2017
/Петък/
P169006-P169006
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФУПС)
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

06.10.2017
/Петък/
P169006-P169006
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

06.10.2017
/Петък/
P169006-P169006
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24