График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
Фирмен мениджмънт и контролинг
Дисциплина Дата Час / зала
ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

13.12.2017
/Сряда/
M151018-M151018
14:30-16:30 ч.

Кабинет на титуляра
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

14.12.2017
/Четвъртък/
M151018-M151018
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

15.12.2017
/Петък/
M151018-M151018
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

14.12.2017
/Четвъртък/
M151018-M151018
13:30-15:30 ч.

Кабинет на титуляра